Title Image

Projekty 2020/2021

Úvod  /  Projekty 2020/2021

Participatívny rozpočet TTSK má stanovené tri hlavné ciele:

  • podporiť občiansky aktivizmus obyvateľov kraja a realizáciu autentických občianskych a komunitných projektov,
  • zapojiť verejnosť do rozhodovacích procesov samosprávneho kraja a podporiť budovanie krajskej identity,
  • podporiť koncept udržateľnej spoločnosti a inkluzívnych riešení (podporujúcich vytváranie komunít) smerujúcich k verejnému prospechu.

V druhom ročníku participatávneho rozpočtu nám bolo celkovo zaslaných 154 projektov, z ktorých charakter participatívneho rozpočtu splnilo 105. Predkladatelia týchto projektov žiadajú o sumu takmer 460 tisíc eur.

Support develop by Greativity.sk